Een culturele gemeente

Wij zijn tegen de verkoop van cultureel erfgoed. Juist cultuurhistorische structuren binnen onze gemeente moeten worden beschermd, beter zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan de vele landgoederen, kastelen, historische routes, wegkruisjes, molens en dergelijke. Het gebruik van de aanwezige cultuurhistorie voor recreatie en toerisme wordt gestimuleerd met behoud van de landschappelijke karakteristiek.

WAT KAN BETER…

  • Minder regelgeving bij initiatieven, evenementen en subsidieaanvragen
  • Meer aandacht voor kunst en cultuurhistorie
  • Onder de aandacht brengen van evenementen en activiteiten georganiseerd door onze verenigingen op de gemeentesite

HOE…

  • Regelgeving versoberen teneinde particuliere initiatieven en evenementen beter mogelijk te maken
  • Vereenvoudigen van subsidieaanvraag voor kunst en cultuur
  • Een kunst-, cultuur- en evenementenagenda maken voor heel Roerdalen die actief beheerd wordt