Wethouder (CDA) negeert de wens van de raad?

6 maart 2018

De krant besteed er al 2 dagen aandacht aan, de projectontwikkelaar heeft de gemeenteraad vandaag van zijn zienswijze voorzien maar een raadsinformatiebrief van het college is er (nog) niet.

Er valt toch wel wat uit te leggen. Hieronder de zienswijze van de projectontwikkelaar.

VBWNLFS180_VBAJLAPR63_2129_001