Lid Raadsadviescommissie en Algemeen bestuurslid

Mieke Schotemeijer

Mieke Schotemeijer

Over Mieke Schotemeijer

Ik woon sinds 2009 in Posterholt. Sinds mijn pensionering ben ik actief als vrijwilliger en ben bestuurslid bij Stichting Activiteiten De Beuk.
Vanaf 2014 ben ik lid van de Raads Advies Commissie en heb me ingezet om de communicatie tussen gemeente en burgers te verbeteren en om de zeggenschap van de burgers te vergroten. Die punten zijn sterk verbeterd, maar vragen ook de komen periode om aandacht. Daarnaast blijven leegstand en verkrotting onderwerpen die de leefbaarheid ernstig bedreigen en ook daar wil ik mij de komende periode voor in blijven zetten.
Een nieuwe bestemming geven aan leegstaande panden, meer huizen voor jongeren en alleenstaanden en voor mensen die kleiner willen gaan wonen, daar ga ik voor.