Een zorgzame gemeente

Wij zien het als onze plicht de zwakkeren in onze gemeente te blijven beschermen. Hierop willen wij niet bezuinigen. Wij willen dat de inwoners van Roerdalen die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke wensen en behoeften.

WAT KAN BETER…

  • Daar waar niet professionele ondersteuning in de eigen omgeving wordt geboden moet aandacht zijn voor de mensen die het werk doen (mantelzorgers)
  • Wij willen met een activerend minimabeleid uitsluiting en armoede een halt toeroepen. Kinderen hebben hierbij een topprioriteit
  • De behoefte aan dure, langdurige jeugdzorg verminderen

HOE…

  • Samen met de WMO raad aan een goede maatschappelijke ondersteuning werken
  • Samen met de Cliëntenraad blijven werken aan een goed minimabeleid
  • Vroegtijdige signalering en preventie moeten ervoor zorgen dat de vraag naar langdurige jeugdzorg sterk vermindert