Een werkende gemeente

Werk maakt dat je deelneemt aan de maatschappij. De PvdA wil er daarom alles aan doen om werkgelegenheid te creëren. Helaas is betaalde arbeid niet voor iedereen een haalbare zaak. Wij verwachten dat iedereen die zonder werk zit, actief blijft om zo snel mogelijk (betaald) werk te vinden. Voor diegenen die er, ook met ondersteuning niet in slagen een betaalde baan te vinden, dient er een helder en sociaal uitkeringsbeleid te zijn.

WAT KAN BETER…

  • De gemeente moet in het aanbieden van leerwerkplekken en stageplaatsen en het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer initiatief nemen
  • Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda

HOE…

  • Continu-roosters op alle basisscholen (waardoor werken onder schooltijd voor ouders beter mogelijk is)
  • Wij worden als gemeente een leer/werkbedrijf en bieden per jaar een aantal werkplekken aan voor mensen die het vak willen leren