Een recreatieve gemeente

Wij zien Roerdalen als een aantrekkelijke fiets- en wandelgemeente met zeer veel mooie fiets- en wandelroutes. Deze dienen goed onderhouden te worden. Er moet meer oriënterende fietspadverlichting komen tussen de kernen. Ook hier is het een voordeel als de bermen in stand worden gehouden.

WAT KAN BETER…

  • Wij vinden het belangrijk om te blijven zoeken naar creatieve oplossingen om voldoende sportaccommodaties te behouden
  • Wij vinden dat sport en bewegen voor iedereen betaalbaar en haalbaar moet zijn

HOE…

  • Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en andere ruimtes binnen iedere kern
  • Het behouden van vouchers voor kinderen van de minima
  • Een tegemoetkoming voor minima in de kosten voor een abonnement bij sportverenigingen in onze gemeente (gelukspas)
  • Verder ondersteunen wij alle initiatieven die bewegen en sporten bevorderen