Een lerende gemeente

Onderwijs is de basis tot succes in ons leven. Een leven lang leren helpt ons om mee te kunnen blijven doen in onze snel veranderende samenleving. Voor kinderen is de school in de buurt een veilige omgeving waar alle kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dit uiteraard in goede huisvesting waar alle kinderen tot de middelbare schoolleeftijd kunnen worden opgevangen. De scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om het welzijn van kinderen, problemen (ook in het gezin) worden hier vroegtijdig waargenomen en met de juiste professionals opgelost.

WAT KAN BETER…

  • Wij willen dat omscholing naar vakgebieden gestimuleerd wordt waarin werkgelegenheid is
  • Minder werkdruk en een betere beloning voor docenten ook al hebben wij als lokale overheid daar weinig invloed op
  • Stimuleren dat jongeren en ouderen van elkaar kunnen leren

HOE…

  • Aanbieden van cursussen, trainingen en omscholingen
  • Aanbieden van leer/werkplekken
  • Aandringen bij de Rijksoverheid dat het papierwerk in het onderwijs drastisch wordt verminderd zodat leerkrachten weer tijd hebben voor hun eigenlijke vak