Een groene, duurzame gemeente

Roerdalen is gelegen in een uniek landschap, gelegen in en aan het Roerdal en de Meinweg. Het is een prachtig gebied dat we moeten koesteren. Wij willen daarom aandacht blijven schenken aan het behoud van de bos en waterrijke omgeving in en rond onze gemeente.

WAT KAN BETER…

  • Behoud van bomen binnen de bebouwde kom
  • Bermen in het buitengebied mooi en aantrekkelijk maken voor flora, fauna en recreatie
  • Werk maken van CO2 reductie en duurzame energie

HOE…

  • Het plaatsen van bomen binnen de bebouwde kom moet samen met de omwonenden maatwerk worden
  • Aanpassen van het onderhoud van de wegen in het buitengebied
  • Maaibeleid minimaliseren
  • Openbare verlichting voorzien van LED lampen
  • Initiatieven op gebied van duurzame energie en CO2 reductie stimuleren en faciliteren
  • Starten met het duurzaam en energie-neuraal maken van alle gemeentelijke gebouwen.