Een democratische gemeente

Raadsleden en het College hebben een voorbeeldfunctie en dienen van onbesproken gedrag te zijn. Indien groepen burgers te kennen geven mee te willen denken en werken aan gemeentelijk beleid dan juicht de PvdA dat toe. Wij willen er wel voor waken dat geen valse verwachtingen worden gewekt.

WAT KAN BETER…

  • Wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met onze gemeente voor hebben. Wij betrekken bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes
  • Wij willen alleen overheidstaken uitbesteden als marktpartijen deze beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Anders heeft verdere uitbesteding van taken en marktwerking niet onze voorkeur