Standpunten

Zoeken

Een culturele gemeente

Wij zijn tegen de verkoop van cultureel erfgoed. Juist cultuurhistorische structuren binnen onze gemeente moeten worden beschermd, beter zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan de vele landgoederen, kastelen, historische routes, wegkruisjes, molens en dergelijke. Het gebruik van de aanwezige cultuurhistorie voor recreatie en toerisme wordt gestimuleerd met behoud van de landschappelijke karakteristiek.

Lees verder

Een democratische gemeente

Raadsleden en het College hebben een voorbeeldfunctie en dienen van onbesproken gedrag te zijn. Indien groepen burgers te kennen geven mee te willen denken en werken aan gemeentelijk beleid dan juicht de PvdA dat toe. Wij willen er wel voor waken dat geen valse verwachtingen worden gewekt.

Lees verder

Een groene, duurzame gemeente

Roerdalen is gelegen in een uniek landschap, gelegen in en aan het Roerdal en de Meinweg. Het is een prachtig gebied dat we moeten koesteren. Wij willen daarom aandacht blijven schenken aan het behoud van de bos en waterrijke omgeving in en rond onze gemeente.

Lees verder

Een leefbare gemeente

De dorpen in onze gemeente zijn de basis voor onze samenleving en moeten over voldoende voorzieningen beschikken. Daarnaast hebben wij in ieder dorp verenigingen nodig die de banden met het dorp aantrekken. Een sterke gemeenschap is belangrijk en dat wil de PvdA graag behouden.

Lees verder

Een lerende gemeente

Onderwijs is de basis tot succes in ons leven. Een leven lang leren helpt ons om mee te kunnen blijven doen in onze snel veranderende samenleving. Voor kinderen is de school in de buurt een veilige omgeving waar alle kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dit uiteraard in goede huisvesting waar alle kinderen tot de middelbare schoolleeftijd kunnen worden opgevangen. De scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om het welzijn van kinderen, problemen (ook in het gezin) worden hier vroegtijdig waargenomen en met de juiste professionals opgelost.

Lees verder

Een recreatieve gemeente

Wij zien Roerdalen als een aantrekkelijke fiets- en wandelgemeente met zeer veel mooie fiets- en wandelroutes. Deze dienen goed onderhouden te worden. Er moet meer oriënterende fietspadverlichting komen tussen de kernen. Ook hier is het een voordeel als de bermen in stand worden gehouden.

Lees verder

Een werkende gemeente

Werk maakt dat je deelneemt aan de maatschappij. De PvdA wil er daarom alles aan doen om werkgelegenheid te creëren. Helaas is betaalde arbeid niet voor iedereen een haalbare zaak. Wij verwachten dat iedereen die zonder werk zit, actief blijft om zo snel mogelijk (betaald) werk te vinden. Voor diegenen die er, ook met ondersteuning niet in slagen een betaalde baan te vinden, dient er een helder en sociaal uitkeringsbeleid te zijn.

Lees verder

Een zorgzame gemeente

Wij zien het als onze plicht de zwakkeren in onze gemeente te blijven beschermen. Hierop willen wij niet bezuinigen. Wij willen dat de inwoners van Roerdalen die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke wensen en behoeften.

Lees verder