Willen we een geluksexpress in Roerdalen?

3 september 2017

Roerdalen kampt met flinke financiële tekorten.

Zeer hoge kosten in de jeugdzorg en een wachtlijst voor je überhaupt geholpen wordt. Te weinig aandacht voor minima en armoedebestrijding. Slecht onderhoud van fiets- en wandelpaden. En als je kijkt naar de maatregelen die er genomen worden m.b.t. de klimaatveranderingen en het opwekken van groene energie dan loopt ook daar de gemeente Roerdalen behoorlijk achter en laat het initiatief over aan de inwoners en aan de overige overheden.

Nee, de huidige coalitie investeert in een Geluksexpress. De totale kosten zijn geraamd op €627.000,-. Bijdrage van de gemeente Roerdalen €53.950,- waarvoor reeds een intentieverklaring (onder voorbehoud) is getekend voor de raadsadviescommissie of de gemeenteraad hier een advies of besluit over heeft genomen.

Het geld komt uit de reserve toerisme.

Als dit college het geld bestemd voor recreatie en toerisme nu eens gebruikt om de fiets- en wandelpaden te onderhouden. Dan maken ze daar heel veel mensen iedere dag weer opnieuw heel gelukkig mee.

28 september komt het in de Gemeenteraad. Ben je tegen deze uitgave laat het de coalitie dan weten…

CDA Roerdalen en Roerstreek Lokaal!

Hieronder de link naar de vergaderstukken

Raadsadviescommissie