Verslag informatie bijeenkomst Flinke Ven

25 november 2018

Water Natuurlijk heeft samen met de PvdA Roerdalen 25 november een informatie bijeenkomst en werkbezoek georganiseerd in het Flinke Ven in Herkenbosch.

Aanleiding was een mailtje in september van een gefrustreerde vrijwilliger van de natuurwerkgroep in dit gebied Flinke Ven dat tegen nationaal park de Meinweg aan ligt.
Gemeente en Waterschap hadden zeer ingrijpend onderhoud uitgevoerd in het gebied.
“Het is afwachten wat er aan flora en fauna in het voorjaar over is” schreef hij.

Jacqueline Aelen is met de vrijwilliger gaan kijken wat er dan aan onderhoud gedaan is en hoe. Al vlug was duidelijk dat het onderhoud veel te rigoreuze was uitgevoerd.

Dat kan en moet beter!

Na wat verhelderende vragen bij het waterschap en de gemeente heeft ze toen besloten een bijeenkomst te organiseren.
Voor de bijeenkomst waren alle betrokken partijen uitgenodigd en hebben we iedereen eerst geïnformeerd over door het gebied en wat er gebeurt en staat te gebeuren.
Ap Woudstra namens de Natuurwerkgroep, die vertelde wat ze als natuurwerkgroep in het gebied doen.
Jan Boeren, ecoloog bij de provincie Limburg die uitleg gaf over hoe het gebied er vroeger uitzag en hoe uniek en waardevol dit stukje is.
En Inger Orbons, projectleider bij de provincie Limburg die ons mee nam in de plannen die er nog liggen m.b.t. herinrichting Flinke Ven en hoe ze dat ‘van buiten naar binnen’ willen oppakken.

Daarna zijn we met de hele groep het gebied in gegaan en hebben we samen met de mensen van het Waterschap, Provincie, natuur instanties en de agrariërs de knelpunten besproken maar zijn er ook al concrete afspraken gemaakt.

Al met al een geslaagde middag.