15 april 2018

Verslag ALV 10 april 2018

Verslag ledenvergadering PvdA Roerdalen
Datum: 10 april 2018
Plaats: Vergadercentrum Gemeentehuis St. Odiliënberg
Tijd: 19.30-21.00 uur
Agenda
1. Opening
• De voorzitter Theo Geene opent de vergadering en heet de 9 aanwezige leden welkom.
2. Evaluatie verkiezingen en coalitie-onderhandelingen
• We hebben de campagne hoofdzakelijk via sociale media gevoerd. M.n. het filmpje van Max was een hit. We zijn netjes binnen het campagne budget gebleven. De gesprekken met RoerstreekLokaal! waren goed en we hadden even de hoop dat we samen met DemocratenRoerdalen de coalitie zouden vormen. Helaas heeft RoerstreekLokaal gekozen voor DemocratenRoerdalen en het CDA.
3. Vaststellen steunfractie (Raadsadviescommissie)
De leden hieronder maken voor de PvdA deel uit van de Raadsadviescommissie. Er is nog 1 plek beschikbaar. Ben je geïnteresseerd meld je dan bij Jacqueline Aelen.
• Mieke Schotemeijer
• Fred Thissen
• Jos Paffen
• Cobi Heldens
• Ap Woudstra
• Vrij
4. Vaststellen vergaderschema 2018
• De agenda is vastgesteld en staat op de site van de PvdA Roerdalen
5. Coalitieakkoord ( indien voorhanden )
• Was nog niet voorhanden
6. Plannen en activiteiten 2018
• De volgende activiteiten zijn reeds gepland
• 21 april, opschoon en inzaai actie van 10.00 – 12.00u
Start vanaf R.v.d.Boornlaan 31 in Posterholt
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=56775 https://www.facebook.com/jacqueline.aelen/posts/1695196053860351
• NL doet 8 en 9 maart 2019
• Voedselbank december 2018
• Ontdek Roerdalen, activiteit/werkbezoek met de leden, nog geen datum gepland
7. Stand van zaken vanuit het bestuur
• Er treden 3 bestuursleden af waaronder de voorzitter. Op 7 mei worden de nieuwe bestuursleden benoemd.
8. Sluiting