1 oktober 2016

PvdA Roerdalen uit de coalitie

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maakt de PvdA onderdeel uit van de coalitie.

De PvdA leverde geen wethouder maar had het volle vertrouwen dat ze als volwaardig coalitiegenoot werd meegenomen in alle besluiten.

Die afspraak werd vandaag in 1 klap ongedaan gemaakt.

Tijdens het coalitieoverleg op de maandag voor de raadsvergadering werd al duidelijk dat het CDA, voor wat betreft de agendapunten zwembad en voetbalparken, niet op 1 lijn zat met RoerstreekLokaal en de PvdA. Toen was nog niet duidelijk dat dit een breekpunt voor het CDA zou zijn.

In de 2 dagen voorafgaande aan de raadsvergadering is er druk overleg geweest tussen het CDA en Roerstreek Lokaal, wij werden buiten dit overleg gehouden en een uur voor de raadsvergadering geconfronteerd met een motie van het CDA gesteund door Roerstreek Lokaal.
In de motie wordt gepleit voor een onderzoek naar een Omni Sportpark (1 groot sportpark voor de hele gemeente met een zwembad, voetbalvelden, sporthal ect.). Na maanden van overleg en opdrachten aan het platform zwemmend Roerdalen en de voetbalclubs was dit een klap in ons gezicht. Maar ook in het gezicht van de tientallen vrijwilligers die zich maanden hebben ingezet om de opdracht van de raad uit te werken.

Dit is voor ons reden geweest om uit de coalitie te stappen.

Ook als oppositiepartij blijven wij de samenwerking zoeken om onze standpunten waar te maken.

Jacqueline Aelen, PvdA Roerdalen