29 december 2013

Nieuwjaarswensen

Door René Niessen
voorzitter afdeling Roermond/Roerdalen

Tegen het einde van het kalenderjaar loopt de natuur op zijn einde. De tijden zijn donker en koud. Wij komen tot berusting en bezinning. Maar bovenal is er het verlangen naar nieuw leven. Dat is ook het mooie van deze tijd. Het nieuwe jaar komt eraan, de zonnewende wordt groots gevierd. De belofte van nieuwe kansen zindert door de nog donkere lucht. De stilte van de winter is niet voor eeuwig, het licht keert terug, de bloesem zal weer uitlopen en de jonge veulens zullen door de wei dartelen.

Het lijkt erop dat dit jaar de conjunctuurcyclus zich aanpast aan de jaargetijden. Na vijf jaar neergang zijn de eerste tekenen van voorzichtig herstel waarneembaar. De nationale productie is dit najaar een klein beetje vooruitgegaan, de wereldhandel veert op, de bodem in de huizenmarkt lijkt bereikt, het ondernemers- en consumentenvertrouwen in tal van landen vindt de weg terug naar boven.

Maar de eerste zwaluw maakt nog geen lente; de weg van het economische herstel na de ernstigste crisis sinds de jaren dertig zal lang zijn. Bovendien zal de positie van Europa niet meer dezelfde zijn als in de 20e eeuw. De wereld is een dorp geworden, en op de markt concurreert de Nederlandse ondernemer met de rest van de wereld. Dat heeft niets te maken met wel of niet deel zijn van de Europese Unie. Wij verdienen nu eenmaal om en nabij de helft van ons nationale inkomen op de wereldmarkt. Dus hebben wij te maken met de harde sociaal-economische visie van de Angelsaksische landen die het sociale Rijnland model verdringt. Ook worden we geconfronteerd met de lage productieprijzen van opkomende (“BRIC”-)landen en derdewereldlanden die ons dwingen tot kostenbeperking en tot afslanking van de verzorgingsstaat.

In deze tijd mogen wij blij zijn met deelname van sociaaldemocraten aan de regering in ons land maar ook in Duitsland. Daardoor worden ook maatregelen genomen om de verslechtering van de inkomensverhoudingen tegen te gaan. In ons buurland wordt nu eindelijk onder druk van de SPD een minimumloon ingevoerd; in Nederland wordt werk gemaakt van beperking van bankiersbonussen en gouden handdrukken, topinkomens worden extra belast, hun heffingskortingen worden beperkt of afgeschaft, en in de hoogste schijf wordt het tarief voor hypotheekrenteaftrek verlaagd.

Wanneer wij voortwerken met ons technisch vernuft, gezonde koopmansgeest en goede scholing, kunnen wij ook in de toekomst concurrerende producten blijven maken. En wanneer wij het sociaaldemocratische principe van eerlijk delen daarbij hoog houden, blijft ons land een fijne plek om te wonen en te leven.

Dat is wat ik U namens bestuur en fractie van de PvdA in Roerdalen toewens tot in de verre toekomst.