Ledenvergadering

3 april 2018

Ledenvergadering PvdA Roerdalen
Datum: 10 april 2018
Plaats: Vergadercentrum zijkant Gemeentehuis St. Odiliënberg
Tijd: 19.30-21.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Evaluatie verkiezingen en coalitie-onderhandelingen
3. Vaststellen steunfractie
4. Vaststellen vergaderschema 2018
5. Coalitieakkoord ( indien voorhanden )
6. Plannen en activiteiten 2018
7. Stand van zaken vanuit het bestuur
8. Sluiting