Klacht over parkeren vrachtwagens

26 december 2017

Een bewoner van de Stationsweg in Montfort vraagt de aandacht voor het volgende.

De laatste weken worden er steeds vrachtwagens op de parkeervakken langs de Stationsweg in Montfort geparkeerd die er de nacht of zelfs het weekend doorbrengen.

De bewoner vind dit geen prettige ontwikkeling en vraag of dit wel mag en of de gemeente hier iets aan kan doen.

Ik heb dit opgepakt aangezien ik dat op meerdere plekken zie gebeuren en ik mij ook afvraag of dit mag en of we daar iets aan kunnen doen.
Het bezwaar is dat de chauffeurs hun behoefte in de struiken doen en ook afval achter laten.

Als ik de APV erbij pak dan staat er duidelijk dat dit niet mag.

Artikel 5:7 Parkeren van grote voertuigen

1. Vanwege de schadelijke afbreuk aan het uiterlijk van de gemeente is het verboden een voertuig dat, inclusief van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren op alle wegen of weggedeelten, gelegen binnen de bebouwde kom.
2. Met het oog van de verdeling van de beschikbare parkeerruimte is het verboden een voertuig, dat inclusief de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren waar dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte op alle wegen of weggedeelten, gelegen binnen de bebouwde kom.

Ik heb hiervan 17 december melding gedaan bij het college met het verzoek dit te handhaven. Weet u nog meer plekken binnen onze gemeente waar dit gebeurd? Laat het mij of de gemeente dan weten.

Roerdalen.pvda@gmail.com of info@roerdalen.nl

9 januari 2018

Het antwoord van de gemeente op mijn vraag.

 

Vraag:
Een bewoner van de Stationsweg in Montfort vraagt de aandacht voor het volgende.
De laatste weken worden er steeds vrachtwagens op de parkeervakken langs de Stationsweg in Montfort geparkeerd die er de nacht of zelfs het weekend doorbrengen.
De bewoner vind dit geen prettige ontwikkeling en vraagt of dit wel mag en of de gemeente hier iets aan kan doen.

Ik heb dit opgepakt aangezien ik dat op meerdere plekken zie gebeuren en ik mij ook afvraag of dit mag en of we daar iets aan kunnen doen.
Het bezwaar is dat de chauffeurs hun behoefte in de struiken doen en ook afval achterlaten.

Antwoord:
Bij ons zijn geen klachten/meldingen bekend omtrent overlast door het parkeren van vrachtwagens in de parkeervakken langs de Stationsweg in Montfort of elders in Roerdalen. Indien dit wel het geval geweest zou zijn, dan wordt deze melding doorgestuurd naar onze BOA’s die handhavend optreden.
Vanuit handhaving wordt elke avond een controleronde gereden over de Stationsweg Montfort. Zij treffen geen geparkeerde vrachtwagens aan. Het is in deze wel belangrijk dat men de chauffeurs op heterdaad moet betrappen om te kunnen verbaliseren. Zeker omdat het buitenlandse voertuigen betreft.

Een en ander is in onze APV geregeld, zie hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 5:7 en 5:8.