Geluksexpres, wel de lasten niet de lusten?

14 maart 2018

Zoals we ook in september hebben aangegeven vinden wij het idee van een Geluksexpres prima, ook al twijfelen wij aan de haalbaarheid van het plan.

Het is de financiering waar wij bezwaar tegen maken.
Het is een initiatief van ondernemers waarbij in hun haalbaarheidsonderzoek rekening wordt gehouden met een omzet in het
• 1e jaar € 20.000,-
• 2e jaar € 25.500,-
• 3e jaar € 48.000,- bij 4 ritten per dag
Een omzet die volledig naar de ondernemers van GVRW gaat. Terwijl hun bijdrage in de financiering maar €137,- is.
De gemeente wijkt hierbij af van het standpunt dat we ondernemers faciliteren en niet financieren.
De begroting van de Geluksexpres is van € 627.000,- bijgesteld naar €143.000,-.
Dit is 22,8% van het oorspronkelijke bedrag. Wij vinden het dan ook alleszins billijk en redelijk als het gevraagde kredietbedrag ook bijgesteld wordt naar 22.8%,
dit is € 12.312,-.
Als GVRW wil vasthouden aan het oorspronkelijke kredietbedrag van € 53.950,- vinden wij dat acceptabel als € 12.312 als subsidie wordt verstrekt en het resterende bedrag als renteloze lening aan GVRW wordt verstrekt.

Verder willen wij een voorwaarde stellen dat als dit project op een fiasco uitdraait en GVRW de trein moet verkopen, de gemeente het bedrag dat daaruit komt naar rato terug krijgt.

In september heeft de PvdA een alternatief aangedragen dat een meerwaarde heeft op de taken die wij als gemeente hebben.

Ons voorstel is om het geoormerkte bedrag voor recreatie en toerisme te gebruiken voor gratis fietsen verspreid over de hele gemeente.
De stallingen van deze fietsen zijn dan bijvoorbeeld in iedere kern bij een horecaondernemer en bij het bezoekerscentrum de Meinweg.
De fietsen kunnen door iedereen gebruikt worden binnen onze gemeente zonder verplichtingen.
Het onderhoud kan gedaan worden door Zorggroep Heppie Deejs, die onder de Participatiewet vallen.
Je stimuleert meer bewegen.
En je biedt nieuwe mogelijkheden voor leer-werkplekken binnen onze gemeente.

Voorbeeld is hierin de hoge Veluwe die al 42 jaar gratis fietsen heeft voor recreatie en toerisme.
Een service waar iedereen gebruik van kan maken. Uit de grote deelname aan de jaarlijkse fietsvierdaagse kunnen we opmaken dat onze gemeente en de gemeenten Wassenberg en Heinsberg populair zijn om doorheen te fietsen.

Met het steunen van ons voorstel hebben we de mogelijkheid om dit ook te realiseren.
Tijdens de informatiebijeenkomst vorige week met GVRW vond de voorzitter het een mooi plan.

De PvdA wil dan ook doormiddel van een amendement het volgende voorstellen.