Geen ruimte meer voor rollator of kinderwagen

28 februari 2018

Een bewoner van de Groenstraat in Melick geeft aan dat hij ‘s avonds niet meer te voet over dit stuk weg durft te lopen omdat hij dan de oneffenheden rondom de bomen niet meer goed kan zien en inschatten.

Op dit stuk Groenstraat staan de bomen midden op het toch al smalle stukje stoep. Te voet kun je er wel langs maar met b.v. een rollator of kinderwagen moet je op sommige plekken de rijbaan op om erlangs te komen.

Als de gemeent dit wil oplossen dan moeten er keuzes worden gemaakt.

1) De bomen verwijderen.

2) De rijbaan verleggen of smaller maken

3) Van de aanliggende woningen een stuk van de voortuin kopen en daar stoep van maken.

Ik ben gisteren gaan kijken en denk dat de gemeente er niet onderuitkomt om hier een paar bomen te verwijderen en samen met het verleggen van de weg hier wel weer een veilige stoep gemaakt kan worden. Maar…… het is aan de omwonenden om hier een oplossing te vinden.

De PvdA gaat het verzoek indienen om een informatieavond te organiseren voor de bewoners van de Groenstraat en overige burgers van Roerdalen die hier graag hun mening over willen geven.

 

 

 

 

 

 

13 maart 2018 hieronder het antwoord van de gemeente Roerdalen

Vraag
Een bewoner van Melick die op de Groenstraat woont gaf aan dat hij ‘s avonds niet meer te voet naar buiten gaat omdat hij bang is om te vallen.
Hij kan maar met 1 oog zien waardoor hij geen diepte kan waarnemen.
Door de bomen op de stoep zijn de klinkers er omheen scheef, los en omhoog geduwd. Hij moet dan noodgedwongen op de weg lopen maar dat is ook zeer gevaarlijk door de bocht die de weg daar maakt.
Dit is volgens deze bewoner al jaren gelden aangegeven maar daar is nooit iets mee gedaan.

Ik ben gaan kijken en kan hem alleen maar gelijk geven.
Mijn vragen zijn nu:
– Is deze klacht bij jullie bekend?
– Wat kan hieraan gedaan worden?

Verzoek:
Is het mogelijk om een informatieavond te organiseren waarin de omwonenden van de Groenstraat hun mening over dit stukje stoep kunnen geven. En samen te kijken hoe dit kan worden opgelost.

Antwoord:
Bovenstaande klacht is inderdaad bij ons bekend. Onder andere de trottoirs in de Groenstraat worden met een hogere regelmaat onderhouden. Het soort boom en de omvang veroorzaakt meer wortelopdruk waardoor dit meer onderhoud vergt. Tijdens het onderhoud worden de dunne oppervlakkige wortels verwijderd, het nadeel hiervan is dat de gekapte wortels weer uitlopen en zorgen voor oneffenheden in het straatwerk. De steeds dikker wordende stabiliteitswortels kunnen we niet weghalen waardoor het straatwerk in een geleidelijke bult richting de stam wordt aangebracht.
De Groenstraat en de Dorpsstraat worden in 2020 geconstrueerd. Voordat wij met het nieuwe ontwerp aan de slag gaan worden er signalen opgehaald bij de bewoners, door middel van bewonersavonden. Tijdens deze bewonersavonden gaan we samen kijken hoe we het beste de straat opnieuw kunnen inrichten. Omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen is de toegankelijkheid en de herkenbaarheid een belangrijk aandachtspunt.
Het organiseren van een informatieavond is nu nog te vroeg. Het is de bedoeling dat we eind 2019 deze voorbereidende werkzaamheden opstarten waarbij we samen met de bewoners een nieuw ontwerp maken.