Raadspresidium

18 juni 2018, om 19:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Het presidium vergadert ongeveer iedere 6 weken op maandag vanaf 19.00 uur. Deze vergaderingen zijn besloten. Tijdens vergaderingen stelt het presidium de agenda van de volgende commissie- en raadsvergadering vast. Daarnaast bespreken de leden de gang van zaken in de raad. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitter van elke politieke partij. Het is immers belangrijk dat in het presidium elke partij een stem heeft die even zwaar weegt. De voorzitter, burgemeester M. de Boer , is adviserend lid van het presidium. De griffier, Dhr. R. Notermans is adviseur van het presidium en zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De kring wordt gesloten door de gemeentesecretaris/algemeen directeur Dhr. J. L’Ortije.