10 punten plan

Naast het complete verkiezingsprogramma heeft de PvdA Roerdalen 10 punten benoemd, die wij in de komende vier jaar willen realiseren.

  1. Regelmatig de kernen bezoeken en met onze inwoners overleggen hoe de leefbaarheid in hun kern behouden en bevorderd kan worden. Voorbeeld is het huis aan huis vragen wat er beter kan.
  2. Zijn bepaalde voorzieningen in een dorp niet aanwezig dan moeten ze wel elders goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
  3. Naast jongeren hebben nu ook vaker 45+ers problemen op de arbeidsmarkt. Re-integratie trajecten verhogen de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Trajecten zoals het begeleiden naar eigen ondernemerschap verdienen aandacht.
  4. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.
  5. Wij willen de manier om aan zorg te komen minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren daarom stevig in het (keukentafel) gesprek voorafgaande aan een aanbod op maat.
  6. In de komende raadsperiode wil de PvdA nagaan of het project “bieb aan huis” opgestart kan worden i.s.m. Menswel en Bibliorura. Het is de bedoeling om mensen die niet in staat zijn om zelf naar de bibliotheek te gaan thuis van boeken (maar ook tijdschriften, gesproken boeken, cd’s en dvd’s) te voorzien. Dit gebeurt dan met medewerking van vrijwilligers.
  7. Kunststroom en Limburg festival zijn 2 hele mooie evenementen die de kunst en de cultuur het podium geven die ze verdienen. De PvdA zal dit dan ook blijven steunen en stimuleren.
  8. Wij willen een overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.
  9. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. Wij verantwoorden dit door helder te verwoorden wat er is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.
  10. De rijksbezuinigingen bij de WMO-AWBZ, de participatiewet, werkvoorziening en de decentralisatie van de jeugdzorg zullen een groot effect hebben op de toekomstige gemeente begroting. De mensen die met die veranderingen te maken krijgen, zullen daarbij pro-actief begeleid moeten worden. Desnoods zal deze groep met extra incidentele gemeentelijke middelen verantwoord voorbereid moeten worden op de nieuwe situatie.